Yemekten Sonra Okunabilecek Sofra Duası – Yemek Duası

Yemekten Sonra Okunabilecek Sofra Duası – Yemek Duası

Rabbimize hamd etmek hayatımız boyunca bize büyük kazanımlar sağlayacaktır. Yaratılmış olan her şeyin sahibinin kim olduğunu hatırlamak bizi kibir duygularından uzaklaştıracağı gibi alçak gönüllü bir Müslüman olmamıza yardımcı olacaktır. Bunun için hayatın hemen her alanında şükür etmek oldukça önemlidir. Özellikle Allah (C.C)’ın bize vermiş olduğu nimetler için teşekkür etmek ve sofrada dua okumak, evimizin bereketinin katlanmasına yardımcı olacaktır. Okunacak olan sofra duasıyla özellikle çocuklarımız verilen nimetlere şükür etmesini öğrenecekler ve İslami kurallar çerçevesinde has bir Müslüman olarak yetişeceklerdir. Sofra duası sadece Allah (C.C.)’ın bize verdiği nimetlere teşekkür için değil aynı zamanda ailenin huzuru ve mutluluğu için de yapılan bir duadır.

Manevi huzur duygusu diğer tüm duyguların üstünde, bir Müslüman’ın ulaşması gereken bir haldir. Bu hali yaratmada en büyük yardımcı ise elbette dualardır. Allah ile kulu arasında köprü vazifesi gören bu dualar sayesinde hem iç huzuru yakalayacak hem de bolluk ve bereketin sofranızda fazlalaşmasını sağlayacaksınız. Sofra duası yemeklerden önce ya da yemeğin hemen bitiminde okunabilir. Genel itibariyle yemeklerin bitiminde şükür etmek maksadıyla okunmaktadır. Sofra duaları çok çeşitlidir. Ancak tüm ailenin bir arada olduğu ve kalabalık bir ortamda dua edildiği için sofra duasını fazla uzatmadan yapmak yerinde olacaktır. Arapça okunabilecek sofra duaları olduğu gibi Türkçe olarak okunan sofra duaları da mevcuttur.

Bu duanın okunmasındaki en büyük amaç Allah (C.C.)’ın verdiği nimetlere hamd etmek olduğu için size kolay gelen ve yüreğinizde hissedeceğiniz duayı seçmeniz yeterli olacaktır. Bu dua aynı zamanda işlenen günahların da affı için bir vesiledir. Sofraya besmele ile oturmak ve yemekten önce ya da yemek sonrası şükür duası okumak sünnet olarak kabul edilmektedir. Hadis-i Şerifte yemek esnasında okunacak olan duaların kişilerin günahlarının affı için vesile kılınabileceğinden bahsedilmektedir. Bir başka hadis-i şerifte de yenilip içilmesinin ardından dua okunması durumunda, duayı okuyan kişinin yeni doğmuş gibi günahsız olacağından bahsedilmektedir. Hz. Muhammed (SAV) efendimiz tarafından sofra duasının önemi hadis-i şeriflerle de vurgulanmıştır. Yapacağımız sofra dualarımızın kabul olması temennisiyle aşağıda kısa ve kolay bir biçimde okunabilecek sofra dualarını bulabilirsiniz.

 

Sofra Duası -1- Arapça Okunuşu

“Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahıym.

El hamdülillâhillezîet’amenâ ve sekânâ ve cealenâminelmüslimiyn, ni’meti-celîlullâh, bereketi Halîlullah, şefaat yâRasûlallâh.

Türkçe Meali: Soframıza bereket, vücudumuza sıhhat, dünyada kalanlarımıza selamet, ahirete gidenlerimize rahmet eyle. Bizlere iki cihanda güzellikler ihsan eyle. Her türlü felaketlerden koru Rabbim.

 

 

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button