Uyuduğumuz Zaman Ruh Nereye Gider? Rüyaları Nasıl Görürüz?

Ruh parlak bir nur gibidir ve alemlerde gezmektedir. Alemde gezerken gördüklerini beyne aktarmaktadır. Bu esnada görülen şeylere rüya denilmektedir. Rüyalar görülmeyen alemlerden bilgiler aktarır bizlere. Yarı ölüm olan uyku Allah Teala tarafından dinlenme aracı kılınmıştır. Bu yüzden uyurken tüm azalarımız dinlenir ve ruh bedeni terk eder. Ruh cesetle irtibatı kesince ya iyilerle gezer ya da kötülerle gezer. Rüya beyinde görülen bir olgudur. Rüyada görülenler beyinin hafızasında kalanlardır. İnsanın gözü sınırlı şeyleri görürken kalp ve ruh madde gözünün görmediği alemlere dalıp oraları görebilir.

Odamızda bulunan milyonlarca parçacık radyo dalgaları sesler görüntüler ultraviyole ışınlar gibi gözle görülmeyen atom şeklinde sinyaller var fakat biz bunları onları algılayan araçlar ile doğru şekilde görebiliyoruz gözümüzle göremediğimiz alemleri de kalp ve ruhumuz ile hisseder o alemlerde gezme fırsatı buluruz. Rüyalar o alemlerden bizlere şifreler getiren habercilerdir.

Rüya Hz.Adem aleyhisselam babamızdan itibaren var olmuş halen daha aktif şekilde devam eden bir durumdur. Rüya üzerine birçok çalışma yapılmaktadır. Son zamanlarda istediğiniz rüyaları görmeniz için özel bir sistem geliştirildi. Ayrıca rüya ve bilinçaltı konusunda İnception filmi mükemmel bir filmdir.

Peygamberlere gelen rüyalar vahiy hükmünde olabilir. Yani Peygamberlerin gördükleri rüyalar genelde çok kısa süre içerisinde gerçekleşir. Rüya nübüvvetten bir cüzdür. Hadislerde ahir zamanda sadık kişilerin rüyalarının aynen çıkacağı belirtilmiştir.

Kuranı Kerim’de rüyalara açık veya dolaylı olarak işaret edilmiştir. Yunus Suresinde şöyle buyurulmaktadır:

“Dünya hayatında da, âhirette de onlar için müjde vardır. Allah’ın sözlerinde asla değişiklik olmaz. En büyük kurtuluş işte budur.”

Rasulullah aleyhissalatüvesselam buradaki müjdenin Müslümanların gördüğü sadık rüya olduğunu beyan buyurmuştur.

Yusuf Aleyhisselam’ın rüyası:

Yusuf aleyhisselam efendimiz rüyasında 11 yıldızın ve güneş ve ayın kendisine secde ettiğini görmüştür ve bu durum ayetlerde şöyle anlatılmaktadır.

“Hz. Yusuf babasına: Babacığım, gerçekten ben “rüyamda” on bir yıldız, Güneş’i ve Ay’ı gördüm; bana secde etmektelerken gördüm demişti. (Babası) Demişti ki: Oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak…” (Yusuf Suresi, 4–6)

Rüyaları harika bir şekilde yorumlamanın öğretildiği Yusuf aleyhisselam daha sonra bu rüyalar vesilesi ile Mısır’a sultan olmuştur. Hak rüyalar çıkar. Rüyaların yorumlandığı gibi çıkma özelliği vardır bu yüzden salih kişilere anlatılmalıdır. Kötü rüya görüp uyanınca soluna 3 kere tükürüp bu rüyadan Allah’a sığınmalı ve kimseye anlatmamalıdır.

Hadis-i Şeriflerde rüya:

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra ashabının dertlerini dinler ve rüya gören varsa anlatmasını ister ve yorumlardı eğer yok ise kendisi gördü ise anlatır ve tabirini yapardı. Rasulullah aleyhissalatüvesselam Efendimizin hadisi şerifleri rüya hakkında:

“Rüya nübüvvetin kırk altıda biridir. Salih kimse tarafından görülen gizli rüya, peygamberliğin kırk altı parçasından bir parçadır.” (Buharî, Ta’bir 4, 5; Muvatta, Rüya 3; Ebu Davud, Edeb 96)

“Güzel rüya bir müjdedir. Onu Müslüman olan görür veya kendisine gösterirler.” (İbn Mace, Tabir 1)

“En sâdık rüya, seherlerde görülen rüyadır.” (İbn Mace, Tabir 1Tirmizî, Rü’ya 3)

“Rüya yorumlanacağı şekilde gerçekleşir. Bu tıpkı ayağını yerden kaldırıp da ne zaman (onu tekrar) yere bırakacağını bekleyen bir adamın haline benzer. Onun için, biriniz rüya gördüğü zaman onu ancak öğüt veren bir adama yahut bir âlime anlatsın ve ona yorumlatsın.” (İbn Mace, Tabir 6)

“Zaman yaklaşınca mü’minin rüyası yalan çıkmaz. Mü’minin rüyası nübüvvetin kırk altı cüzünden biridir.” (Buhârî, Ta’bîr 26; Müslim, Rü’yâ 6)

“Rüya üç kısımdır. Biri Allah’tan müjdedir. Biri nefsin konuşmasıdır. Biri de şeytanın korkutmasıdır. Biriniz, hoşuna giden bir rüya görecek olursa, dilerse onu anlatsın. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürse onu kimseye anlatmasın, kalkıp namaz kılsın.” (İbn Mace, Tabir 3)

“İyi rüya Allah’tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşlanmadığı bir rüya görürse sol tarafına üç defa tükürsün ve şeytandan Allah’a sığınsın. Böylece o rüya zarar vermez.” (Buharî Tıbb 39; Müslim, Rüya 5)

“Sizden birisi sevdiği rüyayı görürse bilsin ki o allah tarafından ikazdır… Rüyayı gören Allah’a hamd etsin ve başkasına da söylesin. Sevmediği bir şeyi görünce de muhakak ki, bu rüya şeytandandır. Rüyayı gören rüyanın şerrinden Allah’a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin, böylece o rüya sahibine zarar vermez.” (Buhârî, Ta’bîr 3, 46; Müslim, Rü’yâ 3; bk. Tirmizî, Daavât 52; İbni Mâce, Rü’yâ 3)

“Sizin en doğru rüya görenleriniz, en doğru söyleyenlerinizdir.” (Müslim, Rü’yâ 6)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button