Thales Kimdir? Thalesin Hayatı ve Buluşları

Thales milattan önce 624 yılında doğmuş matematik dehası bir filozoftur. Mısır’da yer alan matematik okulunun bilinen ilk öğrencisi olan Thales, aynı zamanda döneminin yaşayan 7 büyük bilgini arasında en donanımlı ve namı en çok bilinen matematikçisiydi. Kendisi hakkında yaşadığı dönemden bu yana elde edilen bilgiler yalnızca bilime aşırı ilgisi olan ve matematik alanında yaşadığımız şuan ki döneme ışık tutan teorem ve bilgilerin ortaya konulmasından büyük rol oynamış olmasıdır.

Thales nelerin mucididir?
Felsefi açıdan, “her şeyin kaynağı sudur” düşüncesini savunduğu, doğa felsefesinin kurucusu olduğu bilinmektedir. Bütün bir doğanın suyun varlığıyla meydana gelip, tekrar suya döneceği düşüncesi ve onun düşüncesine göre evrenin tepsi şeklinde olduğu ortaya konulmuştur. Thales’e göre eğer Dünya’nın şekli bir tepsi olmasaydı, tüm maddeler okyanusda kaybolurdu.
Çapın çemberi iki eşit parçaya böldüğü, ikiz kenar üçgende taban açıların birbirine eşit olduğu, tabanı ve buna komşu iki açıdan üçgen çizilebildiği ve paralel iki nokta tersinin birbirine eşit olduğu gibi teoremlerin matematik dehası Thales tarafından bulunarak matematiğe kazandırdığı bilinmektedir.

Sahip olduğu bütün bilgileri dönem içerisinde çıkan bir rivayete göre Mısır ve Babil’in kaynaklarında edinmiş sonrasında bütün bilimsel çalışmaların bu kaynakların bilgi ışığı altında sürdürmüştür. Ayrıca daire içerisinden üçgen şeklinin çıkarılabileceğini ortaya koymuştur.
Thales’in hakkında bilinen bilgilere göre kişisel hayatında da bilimsel çalışmalarında olduğu kadar çalışmayı seven bir bilim insanı olduğudur hatta Aristo’nun söylemleri Thales hakkında şöyledir ki,
“Henüz kış olmasına rağmen ağaçlardan elde edilecek zeytin haşatının çok verimli olacağını öngörmüş ve bunun üzerine Millet’de yer alan zeytin ezicilerini çok uygun fiyata kiralayıp, zeytin hasat dönemi geldiğinde her şey söylediği gibi gitmiş ve o dönem büyük ölçüde zeytin hasadı yaşanmıştır. Bunun üzerine zeytin üreticileri Thales’in elinde bulunan zeytin ezicilerini Thales’in kiraladığından çok yüksek fiyata kiralamış ve o dönem içerisinde kıymetli miktarda bir para elde etmiştir” der
Bu olay sonrası dönemin halkı eğer isterlerse felsefecilerin belli bir süreç içerisinde zengin olabilecekleri kanısına varmışlar.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button