Şeker Hastalığı Testi Nasıl Yapılır?

şeker hastalığı testi nasıl yapılır

Şeker Hastalığı Testi Nasıl Yapılır?

Şeker hastalığı testi nasıl yapılır? Sorusuna gelişen teknolojik araçların özellikleri göz önünde bulundurarak yanıt vermek gerekmektedir. Günümüzde çok sayıda farklı testlerle şeker hastalığının tespit edilmesi mümkün olmaktadır. Şeker hastalığının tespit edilmesinde testler etkili olduğu gibi şeker hastalığının tespiti sonrasında da şeker testleri önemli olmaktadır. Bundan dolayı hem şeker hastalarının kan şekerinin ölçülmesinde hem de şeker hastalığı tanısının konulmasında farklı testler kullanılmaktadır. Bu doğrultuda aşağıdaki kan testleri, şeker hastaları için önemli olmaktadır.

HbA1c Testi

Son 3 aylık yani 100 günlük kan şekerinin durumu hakkında bilgi veren HbA1c testi, kan şekeri yüksekliği konusunda net veriler sunmaktadır. HbA1c Şeker hastalığı testi nasıl yapılır? Sorusuna gelince; bu test ayda bir kez uygulanabilen bir testtir. Normal değer aralığı ise; %4,5’tir. Bu değer şeker hastalarında şayet %6’nın üzerine çıkmışsa, şeker hastasının organlarında hasar olması muhtemeldir. Bu test sonucuna göre ise ilaç ve diyet ayarlaması yapılabilmektedir.

Açlık Kan Şekeri Ölçümü

Açlık kan şekeri ölçümü açken yapılabilen bir testtir. Bu testin uygulanabilmesi için; 12 ile 14 saat arasında aç kalmak şart olmaktadır. Zira bu kadar saat sonrasında yapılan şeker ölçümü en doğru sonucu vermektedir.

Kan Yağları Ölçümü

Total kolesterol, HDL, Trigliserid, LDL tespiti, şeker hastaları için oldukça önemlidir. Çünkü şeker hastalığında en büyük risk kalp hastalıklarının oluşmasıdır. Bu testler, kalp hastalığı riskinin belirlenmesinde de etkili olmaktadır. Burada LDL (kötü kolesterol), 70 – 100 mg/dl altında olmak durumundayken; HDL (iyi kolesterol) ise 40 – 60 mg/dl arasında olmak durumundadır.

Şeker Yükleme Testi

OGTT (Oral Glukoz Tolerans Testi) bu testin halk dilindeki adı; şeker yükleme testidir. Bu test için hastanın 10 saat aç kalması gerekmektedir. Sonrasında açlık kan şekeri ölçülmektedir. Devamında hastaya 300 ml ölçekli suya 75 gram şeker ilave edilerek bu karşımı hastanın içmesi sağlanır. Bu aşamadan sonra her yarım saatte bir kan şekeri ölçümü yapılır.

İdrarda Kan Şekeri Ölçümü

Şeker hastalığı testi nasıl yapılır? Sorusu kapsamında idrarda kan ölçümünün yapılma şartlarına da değinmek gerekmektedir. Bu kapsamda şayet şeker hastasının kan şeker değeri; 180 mg/dl ölçüsünün üzerindeyse; artık idrarda şeker görülmeye başlandığından bu testin uygulanması şart olmaktadır.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button