Osteoporoz (kemik erimesi) Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

Bu yazımızda, özellikle kadınlarda görülen bir hastalık olan osteoporoz nedir? Belirtileri ve nedenleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? sorularının cevabını ayrıntılarıyla, yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Osteoporoz Nedir?

Kelime anlamın olarak “kemik erimesi” manasına gelen osteoporoz, yaşın ilerlemesi ile birlikte etkisini gösteren bir hastalıktır. Bununla birlikte osteoporozda kemik erimesi değil, birim başına düşen kemik sayısında azalma durumu ortaya çıkmaktadır. Daha anlaşılır bir ifade ile açıklayacak olursak, kemiğin iç kısmı boşluklar ile dolduğunda kemik de gözenekli ve kolay kırılabilir bir duruma geliyor.

Tıpkı insan vücudundaki diğer dokulardaki gibi kemik dokusunda da devamlı bir yapım ve diğer yandan da devamlı bir yıkım söz konusudur. Vücut, görevi sona ermiş olan dokuları uzaklaştırır ve yerine yenisini getirir.

Yaşı henüz genç olan bireylerde yapım fazla iken yetişkinlerde yapım ve yıkım dengeli, yaşlılarda ise yıkım daha çoktur. Yıkımın fazla yapımın ise daha az olması sonucunda da yıkılan bu kısımlarda boşluklar meydana gelir. Dolayısıyla buna bağlı olarak yaşlılık sürecinde ortaya çıkan post menopozal, osteoporoz ya da senil osteoporoz insanın ilerleyen yaşlarında gelişebilecek doğal bir durumdur.


Bununla birlikte osteoporozun bir hastalık olduğu durumlardan da bahsetmek mümkün. Genç yetişkinlerde ortaya çıkan idiopatik osteoporoz, buna örnek olarak verilebilir. Söz konusu bu rahatsızlık, vücuttaki hormon dengesinin bozulmasına bağlı olarak tiroid ve gelişim hormonları gibi kemik yapımı ve yıkımında rol oynayan diğer etkenler işin içine dahil olduğunda ortaya çıkabilir. Bu şekilde karşımıza çıkan osteoporozlara sekonder osteoporoz adı verilir. Peki osteoporoz hangi belirtilerle kendini göstermektedir?

Osteoporoz Belirtileri Nelerdir? 

Osteoporoz, en yaygın olarak omurga ve sırt bölgelerinde meydana gelen ağrı şikayetleri ile belirti vermektedir. Bu ağrılar, kemiklerin zayıflamasına bağlı olarak ortaya çıkan mikro kırıklar olarak açıklanmaktadır. Bunlar dışında osteoporoza bağlı olarak ortaya çıkan diğer belirtiler ise; boy kısalması, kambur ve öne doğru eğik vücut şekli, bilek, kalça ve omurga kemiklerinde kırık oluşumu, vücutta şekil bozukluğu, şeklinde sıralanabilir. Bunların yanı sıra, kemik erimesinin ileri derecelere ulaşması durumunda yaşanan basit kazalar dahi önemli kırıklara yol açabilir, ağrı ve kırıkların artmasına bağlı olarak da hasta giderek hareketsizleşmeye başlar.

Osteoporozda Tanı

Kemik erimesi tanısı, kemik erime hızı mineral yoğunluğu ölçüm hızı ile olup oldukça kısa bir sürede tamamlanmaktadır. Yapılan bu tetkik sonucunda konulan tanılar: normal kemik, düşük kemik yoğunluğu ve osteoporoz olarak 3 şekildedir. Kemik minera yoğunluğu düştükçe, kırık riski de o denli artacaktır.

Osteoporoz Tedavisi Nasıldır?

Kemik yoğunluğunu korumak ve aynı zamanda da kırık riskini minimum düzeye indirmek amacı ile kullanılmakta olan etkili ve hızlı tedavi seçenekleri mevcuttur. Bu tedavi seçenekleri arasından hastanın yaşına, sağlık durumuna ve aynı zamanda yaşam şekline uygun bir tedavi metodu tercih edilmelidir.

Osteoporoz tanısı ile tedavi gören hastaların, uymaları gereken ilaç tedavisine gerekli önemi göstermemeleri durumunda kırık riski ve gelecekteki tedavi masrafları da artmaktadır. İlaç tedavisini daha etkili duruma getirmek için hastalara D vitamini ve kalsiyum desteği sağlanmaktadır. Kalsiyum ve D vitamininin yeterli düzeyde alınması, kemik yoğunluğunu korumakla birlikte yüksek kırık riski taşıyan hastalar içinde büyük bir öneme sahiptir.

Osteoporoz tedavisi sürecinde; ilaçlara ek olarak egzersiz ve diyet programları da hastaya verilmektedir. Düzenli yapılan egzersiz ve yüksek kalsiyum içeren besinlerle beslenme, tedavi sürecinde büyük bir destek sunacaktır. Her geçen gün yeni yöntemlerin geliştirilmekte olduğu osteoporoz tedavisinde, doktorunuz, yapmış olduğu tetkiklerle sizin için en uygun tedavi yöntemini uygulayacaktır.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button