Ana Sayfa / Genel / Ölçmede Güvenirliği Etkileyen Etmenler Nelerdir ?

Ölçmede Güvenirliği Etkileyen Etmenler Nelerdir ?

Ölçme de hangi özelliğe sahip olduğunu tespit edebilmek için kullanılan ve belli kurallara uyup sembolik değerle ile ifade edilmesine ölçme denir.Bir başka deyiş ile değişkenin sembolle ve özellikle sayıyla eşleştirilmesi. Bilimsel araştırmalardaysa ölçmenin temel amacının konu üstünde değerlenme yapması ve karar vermesidir. Değerlendirme sonucunda ise kararların doğruluğu ve uygunluğuyla ölçeğin uygun olmasına bağlı olmaktadır. Bunu sağlayabilmek içinde ölçeğin standardize olması gerekmektedir. Standardize olan ölçeklerse nesneldir. Ölçme araçlarının standardize olması için iki temel özelliğin de olması gerekir. Bu özellikler ise geçerlilik ve güvenirliktir.

Her ölçeğin ilk olarak ölçülüp tam ve doğru bir şekilde özellikle de karıştırmadan ölçmesi gerekir. Bu özelliğe ise geçerlilik denmektedir. Bir ölçeğin kullanışına uygunluğun derecesini geçerlilik belirlemektedir. Ayrıca da ölçme aracı ölçmek istenilen özelliği tutarlı bir şekilde ölçülmeli. Ölçme işleminde aynı şartlar altında ise ölçek ile tekrarlandığı zaman sonuçları verir. Bu özellik ise güvenirlik olarak adlandırılmaktadır. Ölçmede güvenirliği etkileyen etmenler nelerdir, neye göre belirlenir bilinmesi gerekmektedir. Çalışmada geçerlilik ve güvenirliğin tanımı arasında ilişki ve farklı bulunur.

Güvenirlik

Ölçeğin taşıması adına özelliklerinden olan güvenirlik, ölçme aracı ile aynı şartlarla da farklı zamanlar da tekrarlanmış olan ölçümler de elde edilmiş değerlerin arasındaki tutarlığına güvenirliliği denmektedir.

Ölçek ile toplanmış olan bilgilerin tutarlı özellik taşıdığında bir başka deyişle hatasız olduğuna ve aynı hedef ile yapılabilecek başka bir ölçme sonuçların güven duyulması gerekmektedir.

Güvenirlik üç öğeden oluşmaktadır.

  1. Değişmezlik

Değişmezlik bir ölçüm ne derece kararlı olduğunu, zaman içerisinde ne derecede değişmeden kaldığını ifade etmektedir.

  1. İç Güvenirlik

İç güvenilirlik, ölçeği oluşturan değişkenlerin içerisinde tutarlı olması ile beraber cevaplayıcıların diğer değişkene verdiği cevabın ve değişkenliklere verilen cevaplar ile ilişkili olmamasını ifade etmektedir.

  1. Gözlemciler Arası Tutarlılık

Bu kavram da ise çeşitli gözlemcilerin, gözlemlerini kaydedilmesi veya verileri kategorilere çevirme de verdikleri kararları ifade etmektedirler. Gözlemciler daha öncesinde alınan karalar bağlı kalmaktadır. özellikle veriler birden fazla kişi tarafından toplanmış ise kaydediliyorsa da farklı gözlemcilerin kayıtlarının da tutarlı olması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Evde Ek İş İlanları