Obeziteye karşı alınacak önlemler

Beslenme doğduğumuz ilk andan itibaren insan için en temel ihtiyaçların başın da gelmektedir. Gelişme ve büyüme için tükettiğimiz besinlerin büyük bir önemi olmaktadır ve bu besinler yeterli oranlar da ve zamanlar da tüketilmelidir. Beslenmek sadece canımızın çektiği ve istediğimiz şeyleri yemek değildir. Sadece açlığı bastırmak için tüketilen besinler ihtiyaç fazlası olarak vücudumuz da depolanır ve atılamadığı için yağ olarak kalırlar. Bu süreç devam ettiği süre içerisin de vücudumuz da fazla biriken yaş ileride karşımıza obezite olarak çıkmaktadır. Obezite nedir cevabına verilebilecek olan en net yanıt yanlış beslenme sonucu orta çıkan olumsuz olarak nitelendirilebilir. Kişilerin yaş, boy ve kilo ya göre değişen enerji ihtiyaçları yaptıkları işe ve yaşadıkları ortama göre de değişkenlik göstermektedir. Her vücut benzer gibi görünse de bulundukları ortam farkları enerji tüketimlerin de büyük rol oynamaktadır. Sağlık bir yaşam için tüketilen enerji ile alınan besinler de ki enerjinin dengeli olması sağlığımız için büyük bir önem teşkil etmektedir. Yetişkin erkeklerin vücutların da ortalama %15 ila 18 arasın da yağ depolama oranı sağlık açısından normal değerler de olmak da. Kadınlar da ise bu oran %20 ila 25 arasın da değerlendirilmektedir. Erkekler de bu oranın %25’in üzerine kadınlar da ise %30’un üstüne çıkması durumun da obezite söz konusu olmakta ve hızla ilerlemesinin önünü açmaktadır. Vücut sağlığımızın hayatımızın birçok noktasın da hayati önem taşıdığını artık çoğumuz bilmekteyiz ve vücut sağlığımız için öncelikli olarak beslenmemize önem göstermemiz gerekmektedir. Doğumdan itibaren alınan her besin vücut için gerekli olan enerjinin sağlanması yönün de oluşturulmalıdır. Anneden alınan süt vücudun gerek duyduğu tüm besin değerlerini vermekte ve fazla alınması çok büyük sorunlara yol açmamaktadır. Fakat özellikle gelişim evresin de bireyler aldıkları fazla besin değerleri ile vücutlarından atamadıkları enerjiyi yağ olarak depolamakta ve bu durumun devamlılığı ile obezite nedir kaçınılmaz bir soru olmaktadır. Gelişim süresince alınan besinler değerleri bakımından önem teşkil etmekte ve gerek duyulduğu takdir de bir diyetisyenden yardım alınmalıdır ve düzenli, dengeli beslenilmelidir. İleride oluşabilecek obezite problemleri için önceden önlem almak kişilerinin gelecekte ki sağlıklarına olumlu bir etki yapacaktır. Pahalı yiyecekler ile değil gerekli oranlar da uygun besinler ile de sağlıklı beslenilebilir. Birçok ortam üzerin de bulunan bilgi kirliliği yerine uzaman kişilerden alacağınız tavsiyeler ile nasıl sağlıklı beslenilebilir ve obezitenin önüne geçilebilir bu konular hakkın da detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Beslenmenin yansıra günlük fiziksel aktivitelerin de önemi büyük ölçüde dikkate alınması gereken noktalardan olmaktadır. Gelişen teknoloji ile kişiler artık fazla hareket etmeden yaşamaları sürmekte fakat sağlıksız bir koşulda yaşamaktadırlar bunun için öncelikli olarak uzman kişilerden yardım alabilirsiniz. Sağlık bir yaşam için sağlıklı bilgiler ışığın da huzurlu yaşamak sizin eliniz de.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button