Nefroloji Uzmanları Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Nefroloji Uzmanı Kimdir?

Nefrolog olarak bilinen nefroloji alanında ihtisas yapmış kimselerdir. Bu kimseler nefroloji uzmanlarıdır. Böbreğin işlevleri, böbrek ile ilgili doğuştan ve sonradan ortaya çıkan sorunlar, oluşan sorunların tedavisi, belli bir noktaya gelindiği takdirde diyaliz veya böbrek nakli, böbreğin ilgi alanına giren ameliyatlar, böbreği etkileyen hastalıklar, hipertansiyon ve hastalık sonucunda oluşan sorunların tanı ve tedavisinde özel olarak eğitim almış kimselerdir. Bu eğitim tamamlandıktan sonra uzmanlaşan hekimlere nefrolog ismi verilir.

Nefroloji alanında uzmanlık yapabilmek için şartlar ülkelere göre değişkenlik göstermektedir. Ülkemizde eğitimi tamamlayıp nefrolog olabilmek için altı yıllık tıp eğitiminin ardından İç Hastalıkları alanında dört yıllık eğitim ve akabinde Nefroloji alanında üç yıllık yan dal uzmanlık eğitimiyle birlikte on üç yıllık bir eğitim süreci söz konusudur. Bu şartları yerine getiren kimseler uzman unvanını alarak görevlerini yapabilmektedir.

Nefroloji Uzmanları Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Nefroloji uzmanlarına devlet hastanelerinde, özel hastanelerde ya da üniversite hastanelerinde ulaşmak mümkündür. Böbreklerin birinde veya ikisinde oluşan enfeksiyon, doğuştan ya da sonradan meydana gelen böbrek yetmezliği, idrar yolu iltihaplanmaları, idrardan kan gelme durumu, idrardan protein kaçağı, böbrek taşları, böbrek iltihapları, asit-baz dengesindeki bozukluk, böbreklerde meydana gelen hipertansiyon ve ödem bu şikayetleri başlıca şikayetler arasında yer alır.

Nefroloji Uzmanının Yaptığı İşlemler Nelerdir?

Nefroloji uzmanının müdahale öncesinde ilaç tedavisine yanıt vermemesi durumunda cerrahi müdahale gerçekleştirildikten sonra hastanın kontrol, test ve takibini yapması gerekir. Gerekli durumlarda diğer hekimlerle iş birliği içerisinde olmalıdır. Bir diğer yaptığı işlem diyaliz noktasına gelen hastanın işlemini planlamak ve gerçekleştirmek, böbrek nakli gereken durumda uygun böbreğin bulunmasına yardımcı olmaktır. Nakil yapılan hastanın durumunu sürekli kontrol etmek, tedavisi devam eden hastalarda gerekli durumlarda tedaviyi değiştirmek hastanın tedaviye yanıt vermesini sağlayacak yöntem bulmak, acil durumlarda ilk yardım müdahalesini zaman kaybetmeden nerede olursa olsun gerçekleştirmek, etik kurallara uymak yer alır.

Nefroloji Uzmanı Neler Yapabilir?

Toplumda fazla rastlanan böbrek hastalıkları ve taşıdığı riskler konusunda toplumu bilgilendirmek, alanı ile ilgili gelişmeleri sürekli takipte bulunmak, seminer, konferans sempozyum gibi aktivitelere katılarak kendini yenilemelidir.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button