Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim Nedir?

Kişisel Gelişim Nedir?

 

Makalemizin başında günümüz modern insanı için ve onun çok stresli günlük yaşamı için kişisel gelişim kavramının büyük önem taşıdığını belirtmekle başlamak istiyorum. İnsanlar kalabalıklara karıştıkça daha çok yalnızlaşıyorlar. Ruhsal olarak bütünlüğü sağlamak, günlük yaşamda daha enerji dolu olmak için şart. Kişisel gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. İnsanların yeteneklerini ve niteliklerini değerlendirmek insanların hedeflerini yaşamda değerlendirmek ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için onlara bazı hedefler koymak gerekir. O halde kişisel gelişim; yaşamın iş alanında istihdam edilebilirlik beklentilerinizi artırabilecek, güveninizi artırabilecek ve daha tatmin edici, daha kaliteli bir yaşama başlamak için size enerji verecek metotlar barındırır. Bu bir süreç olarak önce, insanları bilgilendirmeyi gerektirir. O halde toparlamak gerekirse, kişisel gelişim;

 

  • kişisel bilgi ile farkındalık kazanımı sağlamak
  • Yaşamın kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak
  • İş hayatında ve sosyal hayatta güçlü bir birey profilinin doğal oluşumuna katkıda bulunmak
  • Ruhsal gelişime yardımcı olmak
  • Tek başına sorunlarla mücadele etmeyi öğrenmek
  • Risk yönetimi yapabilmek

gibi bir çok yararlı donanım  beceri ve bakış açıları kazandırır. Her ne kadar erken yaşam gelişimi ve aile içindeki erken biçimlendirici deneyimler yetişkinler olarak bizi şekillendirmeye yardımcı olsa da, kişisel gelişim yaşamın ilerleyen dönemlerinde durmadan ilerler. Çünkü herkes her gün yeni bir şey öğrenir. Ölünceye kadar öğrenim devam eder.

 

 

Kişisel Gelişim Neden Önemlidir?

Kişisel gelişim ile ilgili birçok düşünce var,  bunlardan biri de Abraham Maslow’un kendi kendini gerçekleştirme süreci olarak ünlenmiştir. Abraham Maslow kişisel gelişim piramidi oluşturmuştur ve bireyi bu basamaklara hapseder.

Kendini Gerçekleştirme

Profesör A.Maslow , tüm bireylerin, kendini gerçekleştirme adı verilen bir süreçle gerçekleşen kişisel gelişim için yerleşik bir gereksinime sahip olduğunu ileri sürer. Abraham Maslow‘a göre, insanların ne ölçüde gelişebileceği, belirli ihtiyaçların karşılanmasına bağlıdır ve bu ihtiyaçlar bir hiyerarşi oluşturur. Yani bir insan açken ve sefil bir yaşam sürüyorken, içindeki sanatçı ruhu ortaya çıkaramaz.

 

Maslow’un İhtiyaç Hiyerarşisi

Fizyolojik İhtiyaçlar, Bilişsel İhtiyaçlar, Estetik İhtiyaçlar ,Güvenlik İhtiyaçları, Sevgi ve Aitlik, Saygı İhtiyaçları, ve Kendini Gerçekleştirme gibi bir çok basamaktan oluşan Maslow Piramidi, kişisel gelişim konusunda ilerlemek isteyenler için çok yararlı bir ön kaynak olabilir. Hiyerarşinin en alt tabakasında ( piramidin) yiyecek, içecek, seks ve uyku için temel fizyolojik ihtiyaçlar gelir. Yani hayatta kalmanın temelleri vardır. İkinci basamakta, hem fiziksel hem de ekonomik anlamda güvenlik  ihtiyaçlarıdır. Üçüncü olarak, sevgi ve aidiyet ihtiyacının karşılanması ihtiyacı doğar. Dördüncü seviye, benlik saygısı ve öz-değer ihtiyacını karşılamayı ifade eder. Beşinci seviye anlama ihtiyacıyla ilgilidir. Bu seviye, merak ve anlam veya amaç arayışı ve daha derin bir anlayış gibi daha soyut fikirleri içerir. Bu basamağa erişenler; insanlar için karşılık beklemeden yararlı ve kalıcı eserler bırakmak isterler. Avrupa’da zengin sınıfları arasından, birçok yazar, bilim adamı, müzisyen, heykeltraş çıkmasının nedeni de budur. Temel besin ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan ve bu konuda kaygıları olmayan insanlar, diğer insanları da düşünmeye başlar. Çünkü kendileri için kaygıları biter. Ama uğraşacak şeyler ararlar. Çoğu zaman da karşılıksız yaparlar bunu… Bu insanlar kişisel gelişimi tamamlamış ve kişisel olgunluğa doğru ilerleyen insanlardır.

 

Abraham Maslow, Maslow Piramidi, Maslow’un İhtiyaç Hiyerarşisi, kişisel gelişim nedir, kişisel gelişimin önemi, Fizyolojik İhtiyaçlar, Güvenlik İhtiyaçları, Sevgi ve Aitlik, Saygı İhtiyaçları, Bilişsel İhtiyaçlar, Estetik İhtiyaçlar

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button