Karınca (Bereket) Duası Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir ?

Karınca (Bereket) Duası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Çoğunlukla iş yerlerinde asılı olan karınca duası veya diğer ismiyle bereket duası, okunduğu veya iş yerine asıldığı vakit bolluk, bereket ve müşteri çeken bir duadır. Bu duanın Karınca duası olarak bilinmesinin sebebi ise duanın hikayesinde karıncaların geçmesinden kaynaklanmaktadır. Davud Aleysselamın oğlu olan Hz. Süleyman’ın dönemine rivayet edilen bir duadır. Hz. Süleyman hem peygamber hem de sultandı. On iki yaşlarında babasının yerine geçerek sultan olmuştur. Hz. Süleyman’a peygamberlik bahşedildiği Kur’an-ı Kerim’de En’am suresi 84. Ayette geçmektedir.

Hayvanlarla konuşma özelliği bulunan Hz. Süleyman (radıyallahuanh) bir kıtlık dönemi sırasında yanına aldığı bir toplulukla yağmur duası okumak üzere şehrin dışına doğru gitmekte iken yoldaki bir karınca dikkatini çeker. Aciz durumda kalmış olan bu karınca sırt üstü olarak yatmış, ayakları yukarda olacak biçimde hem çırpınıp hem de dua okumaktadır. Hz. Süleyman karıncanın etmiş olduğu duaya kulak kabartır. Karınca duasında şöyle söylemektedir;

“Allah (C.C.)’ım bizi Sen var ettin… Ve Senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız ya bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman senindir.”

Duydukları karşısında Hz. Süleyman (radıyallahuanh) çok duygulanır ve gözleri yaşarır. Ve sonrasında Cebrail (radıyallahuanh) tarafından getirilen bir haberle duyguları adeta sel olur akar, ağlamaya başlar. Cebrail Aleysselam karıncanın duasının kabul olduğunu müjdelemiştir. Bunun üzerine Hz. Süleyman yanında bulunan topluluğa, “Dönün”, der ve ekler “Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız.” Böylece Karınca Duası ortaya çıkmış olur. Bu duaya ilişkin rivayetler bununla da sınırlı değildir. Karınca duasına dair en bilinen rivayet hakka hukuka riayet ederek okunması ve iş yerinde bulundurulması halinde haneye ve ticarethaneye bereketin geleceği yönündedir. Karınca duasının sadece bir adet olarak değil 5 farklı kağıda yazılarak iş yerinin dört köşesine asılması ve bir tanesinin de üzerinde taşınması makbuldür. Aynı zamanda Karınca Duası’nın satılmayan bir mal için 7 kere okunması buyurulmuştur. Elbette duaların kabulü Allah (C.C.)’tandır. Ancak biz üstümüze düşen görevleri yerine getirip duaları Rabbimize ulaşmak için aracı kılarsak olmayacak hiçbir şey yoktur.

Karınca (Bereket) Duasına İlişkin Rivayetler

“Her kim hakka ve hukuka riayet ederek aşağıdaki duayı okur veya ticarethanesinde bulundurursa, hanesinde ve ticaretinde bereket meydana gelir.”

Karınca (Bereket) Duasının Faziletleri

“Kim bu karınca duasını beş adet ayrı ayrı kağıda yazarak her birini iş yerinin dört köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa, Cenab-ı Hakk, o kimsenin iş yerine ve dükkanına kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir. Hem de öyle bereket ihsân eder ki, o yazıyı asan kişinin kendisi dâhi hayrette kalır. Dükkanına giren, alışveriş yapmadan çıkmaz. HakkTealâ, dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır.

“Satılmayan bir meta’ın (malın) üzerine bu ayet 7 defa okunursa, Allah’In izni ile o meta’, birkaç içinde satılır.

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button