Kanal İle Boğaz Arasındaki Fark Nedir?

Boğaz, iki kara arasında kalan dar denizdir. Boğazlar çeşitli genişliklerde olurlar. Dar olarak örnek verirsek eğer İstanbul boğazı en iyi örnek olacaktır. Genişlik bakımından ise Bass boğazı öne çıkıyor. Dünyanın çoğu denizler ile kaplı olduğundan memleket arasında gidip gelmelerde ise suyolları önemli bir yer tutmaktadır. Boğazlar da çeşitli suyollarının birleşmiş olduğu işlek yerler olur. Ticaret ve siyaset yönünden önem kazanır. Yeryüzünde çok boğaz bulunmakta.

Kanal, insanlar tarafından belirli bir amaç ile açılan suyoludur. İlk kanalların açılma nedeni ise sulamadır. Bunlara ise Mezopotamya da çok sık rastlanır. M.Ö 510 ila 520 yılları arasında yaşanan olay da Büyük Darius, Nil nehrini Kızıl denizle birleştirecek bir fikir ortaya atar ve ilk Süveyş kanalı da oradan gelmektedir. Benzer projeler ise Romalıların zamanında ortaya çıkmıştır ve bir kısmı da gerçekleştirildi. Kanallar topraktan oluştuğu gibi, asfalt, beton ya da taş kaplı da olabilmektedir. Kanalların üzerine yapılabilen setler ile su seviyesinin dengesi ayarlanmaktadır. 15. Yüzyıldan bu zamana kullanılabilen bu sistemle çok eğimli olan arazilerdeki kanalların üstünde ulaşımı sağlayabilmek mümkün oldu.

Dünyada en önemli olan iki kanal Panama ve Süveyş’tir. Bunlar iki okyanusu birbirine bağlamaktadır. Kanallardan Panama, çeşitli engellere sahiptir. Her havuzdaki sus eviyesini, deniz aracı girip daha sonrasında, yükseltir ve diğer havuzdaki su seviyesiyle aynı yüksekliğe getirilmektedir. Böylelikle araç bir havuzdan diğer havuza geçiyormuş gibi ilerler. Süveyş kanalıysa deniz seviyesindedir. Süveyş kanalında bir harekete ihtiyaç duymadan, araç kendiliğinden geçmektedir. Panama kanalı 75 km, Kızıldeniz’i Akdeniz’e bağlayan Süveyş kanalıysa 1869 da tamamlanmış ve 162 kilometredir.

Kanal ile Boğaz Arasındaki Fark

Boğaz her iki deniz arasında deprem ve diğer doğal olaylar nedeni ile açılmış olan deniz geçişleri olmaktadır. Kanalsa iki deniz arasından insanın kendi eli ile açtığı yapı. İki deniz arasındaki seviyelerine inşaatlarda dengelenmesiyle gemilerin geçişi sağlanmaktadır. Boğazlar ise doğal şekillerde gemilere geçiş vermekteler. Örnek olarak İstanbul Boğazı ve Çanakkale boğazı, yurt dışından ise Bering boğazını örnek verebiliriz. Bu kanallar Marmara, Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlamakta. İnsan eliyle açılmış en önemli örneklerden iki tanesi ise Akdeniz ve Kızılderi’dir.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button