Kan Grubuna Göre Karakter Özellikleri

İnsan vücudunun en önemli maddesi olarak gösterilen kan, içeriğine göre farklı gruplara ayrılmaktadır. Vücuda alınacak tek bir damla kan, kişilere olumlu veya olumsuz etki yapabiliyorken, şuan kan grubuna göre bazı karakter analizleri yapıldığı da görülmektedir. Kan grubuna göre karakter özellikleri, kanın içeriğine göre belirlenmektedir. Bu özelliklerden bahsetmeden önce, kan grupları ile ilgili şu istatistikleri paylaşabiliriz.

  • Kan grupları arasında her 100 kişiden 40 kişisi, 0 RH pozitif kan grubuna aittir.
  • Kan grupları arasında her 100 kişiden 6 kişisi, 0 RH negatif kan grubuna aittir.
  • Kan grupları arasında her 100 kişiden 34 kişisi, A RH pozitif kan grubuna aittir.

En çok görülen kan gruplarında istatistikler bu şekildedir. Buna ek olarak, A RH negatif kan grubunda %6, b RH pozitif kan grubunda %8, B RH negatif için %1, AB RH pozitif kan grubu için %3 ve AB RH negatif kan grubu için de %1’lik istatistik karşımıza çıkmaktadır.

0 Grubu Kan Karakter Özellikleri

Kan grubuna göre karakter özellikleri açısından kişilerde en çok görülen sıfır grubuna baktığımız zaman, kişilerde dayanıklı, özgüveni yüksek, cesaretli, iyimser ve güçlü özellikler ön plana çıkmaktadır. Bu kan grubuna ait olan kişiler, bulundukları ortamda adeta bukalemun etkisi yaratmaktadır. Çünkü bu kan grubundaki kişilerin ortama alışma konusunda herhangi bir problem yaşamadıkları bilinmektedir. Hayattan keyif almayı bilmelerinden dolayı da, oldukça neşelidirler. Hayatı çok fazla ciddiye almayan kan grubundaki kişilerin, içten içe duygusal oldukları da bilinmektedir. Kişiler ile ilişki kurma konusunda da oldukça profesyoneldirler.

A Grubu Kan Karakter Özellikleri

A grubunda bir kana sahip olan kişilerin genellikle zorluklara karşı baş etmeye çalışan kişiler oldukları gözlenmektedir. Hisleri oldukça kuvvetlidir. Araştırma yapmaktan hoşlanan ve elde ettikleri bilgileri de başkaları ile paylaştıkları bilinmektedir. Dış dünyaya ve çevrelerinde olup bitenlere karşı oldukça duyarlıdırlar. Aşırı duyarlı olmalarından dolayı hem ikili ilişkilerinde hem de çevresinde olan kişiler ile zaman zaman sürtüşmeler yaşadıkları bilinmektedir.

A grubunda bir kana sahip olana kişiler, çok paylaşımcıdırlar. Kendilerine ait olan ne varsa, bunu paylaşmaktan çekinmez ve farklı kişilerin yaşadıkları sıkıntılara karşı da adeta kendi sorunlarıymış gibi hareket ederler. Bundan dolayı da bu kan grubundaki bireylerin depresyona girme süreleri kısadır.

B Grubu Kan Karakter Özellikleri

Kan grubuna göre karakter özellikleri ele alındığı zaman B grubuna ait olan kişilerin, uyumlu bir yapıda olduklarını belirtebiliriz. Karar alma konusunda biraz zorluk yaşayan kişiler, davranışlarında ve kararlarında aklı daha ön planda tutmaktadırlar. Bundan dolayı da aldıkları kararlar çevrelerindekiler tarafından her zaman için onaylanmayabilir. Farklı kişilerin düşüncelerine önem verseler de, bunlardan çok fazla etkilenmezler. Egemen güç olmaktan hoşlanan bu kan grubu, aynı zamanda sert bir mizaca sahip, sert ve otoriter bir yapıdadır.

AB Grubu Kan Karakter Özellikleri

AB kan grubuna sahip olan kişilerin geneli, sinirli ve hassas yapıdadırlar. Kimisinde her ikisi baskın bir şekilde görülürken, bu özelliklerinden birisinin daha baskın olması da söz konusudur. Diğer kan gruplarının özelliklerini dağınık bir şekilde almış olan AB kan grubunda, dengeli bir yapı da ön plana çıkmaktadır. Bu yapının ortaya çıkması için de çabaladıkları bilinmektedir. Buna ek olarak, kaprisli, kararsız ve sosyal çevrelerini çok da önemsemeyen bir yapıda oldukları bilinmektedir. Şuan kan grupları arasında karakter ve biyolojik özelliklere göre en üstün kan grubunun AB grubu olduğu da açıklanmaktadır.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button