İrade Ne Demek İradeli İnsan Olmak

Kişisel gelişim dersleri iradenin güçlendirilmesi yolunda ilerlemenizi sağlar, iradesi güçlü olan insanlar kişisel olarak kişisel gelişimi tamamlanmış insanlardır. Bu tür insanlar bir işe karar verdiği zaman ve iradelerini ortaya koydukları zaman o işin sonunu getirirler. Birçok zorluklarla karşılaşırlar, bazen bütün dünyayı karşılarına alabilirler. Tek başlarına mücadele edebilirler, bu zorlukların yenecek gücü kendilerinde bulabilirler.

Şikayet Etmek
Örneğin problemlerden şikayet etmek onları çözmemizi sağlamaz, çözüme yardımcı olmak yerine işi daha da zorlaştırır. Bir problemi yaşadığımızda güçlü bir irade ile bu problemi çözmeye kanaat getirmemiz gerekir. Daha sonra problemin çözümü için gerekli olan bütün çözüm yollarını denemek gerekir. Şikayet etmek, sorunu daha da büyütmek ve çözümü zorlaştırmak demektir. Problem çok büyük olabilir bu tür bir durumda problemin çözümü için; daha önce benzer sorunları yaşamış olan ve bu sorunları aşmış olan kişiler örnek alınabilir.

Kişisel gelişim öğretisinde buna modelleme deniyor. Mantığı da son derece basittir, bir işi bir insan başarabiliyorsa başka biri de başarabilir! Ama bu metot her zaman işe yaramaz. İnsanların yetenekleri ve potansiyelleri farklıdır. İradesi zayıf olan bir insan, iradesi güçlü olan bir insanlar aynı işi başaramaz. İradesi zayıf olan bir insan, hayatta hiçbir şeyi başaramaz. Sadece başarılmış olan işlerin üzerine konabilir. Ama yalnız kaldığında, başarısızlığı hemen ortaya çıkar. İradesi çok güçlü olan insanlar, kafaya koydukları her işi başarabilirler. Tarihte de bu tür başarı hikayelerinin sayısı binleri geçer.

İrade Kazanılabilir mi?
Pekiyi ama zayıf iradeli insanın ne suçu var? Onun suçu zaten var olan gücü kullanmamasıdır. Bunun da birçok nedeni olabilir, henüz sınırlarını zorlayacak bir problemle karşılaşmamış olabilir. Ya da bu tür problemlerle boğuşmasına gerek kalmamış olabilir. Gücü sınanmamış olduğu için, o da bu potansiyeli henüz tanımaz. Kötü olan şey, zamanla böyle bir potansiyeli olmadığına inanmasıdır. İnsan böylece kendini kilitler.

İrade insana dışarıdan verilemez, ancak iradenin ortaya çıkarılması için dışarıdan birçok dış tesirler gönderilebilir. NLP telkinleri hipnotizma telkinleri gibi telkinler insanın bilinç altına girerek belli güçleri yüzeye çıkarmasını sağlayabilir. İstenmeyen engelleyici inanç kalıplarını kırabilir. İrade zaten insanın kendi potansiyelinde vardır. İnsana verilecek şey, onu kullanmaya sevk etmektir. Böylece irade ortaya konabilir.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button