Hareketsiz Kalmak Varis Hastalığına Yol Açıyor

Günümüzde oldukça yaygın bir sağlık sorunu haline gelen varis hastalığı, günlük hayatı çekilmez duruma getiren ağrı, huzursuzluk gibi şikâyetlerle kendini gösteren ve bunun yanı sıra estetik kaygıya da yol açan bir hastalıktır. Bacak toplardamarında meydana gelen genişleme ve bunun yanı sıra yapı ve şekil bozukluğu gibi semptomlarla kendini gösteren varis neden oluşur?

Varis hastalığının oluşumunu be ilerlemesini hızlandırıcı bazı etkenler söz konusudur. Bu yazımızda sizlerle bu etkenleri ve varisle ilgili olarak aklınıza takılabilecek tüm soruları yanıtlamaya çalışacağız.

Varis Neden Oluşur?

Varis oluşumunda rol oynayan bir numaralı etken kalıtımsal ve ailesel faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzmanlar, aile bireylerinden birinde varis hastalığı söz konusu olan kişilerin bu hastalığa daha yatkın olduğunu ifade ediyor.

Annesinde ya da babasında varis olan bir bireyin bu yaşamı boyunca bu hastalığa yakalanma olasılığı yaklaşık olarak yüzde 40-50 dolaylarındadır. Bununla birlikte anne ve babasının her ikisinde de varis hastalığı mevcut olan bireylerin varis olma olasılığı ise yaklaşık olarak yüzde 70’lere kadar yükselebiliyor.


Tüm bunların yanı sıra bireyin yaşam şartları ve mesleki koşulları da varis oluşumunda rol oynayan önemli bir faktör olarak gösterilmektedir. Özellikle de sabit bir şekilde uzun süre oturmayı ya da uzun süre ayakta durmayı gerektiren hareketsiz çalışma şartlarına sahip kişilerde bu hastalığın daha çok yaygın olduğu görülüyor. Bundan dolayı varis hastalığına bazı meslek gruplarında daha yaygın rastlandığını söylemek mümkün. Bilhassa beyaz yakalı olarak isimlendirilen plaza-ofis çalışanları, sürekli ayakta kalması gereken öğretmenler, bankacılar, cerrahlar ve hostesler, risk altında bulunan bu meslek grupları arasında yer almaktadır.

Fazla Kilolular Risk Altında
Kalıtımsal yatkınlık ve çalışma koşullarının, varis oluşumunun en etkili sebepler arasında yer aldığını söylemiştik. Bunlar dışında varise neden olabilecek başka etkenler de elbette ki mevcut. Örnek olarak fazla kilo, karındaki yağ miktarının ve buna bağlı olarak da karın içinde basınç artışına yol açarak, bacak toplar damarlarındaki kan akımının olması gerekenden daha güç bir duruma gelmesine sebebiyet vererek varise ve var olan varisin daha çok ilerlemesine neden olmaktadır. Zira hamile kadınlarda varis ortaya çıkmasının temel sebebi de karın içerisinde basınç artışı olmasıdır.

Hareketsizlik ve Varis

Yaşam şartlarına bağlı olarak günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelen hareketsizlik, pek çok sağlık problemine davetiye çıkardığı gibi, varis hastalığının oluşumunda da önemli bir etken. Bacaklardaki kasların kasılmalarıyla beraber, özellikle bacaklarda yer alan derin toplardamarlar içindeki kanın hareketi desteklenmiş olmaktadır. Bununla birlikte hareketsiz bir yaşam alışkanlığı edinmiş olan bireylerde bu destek mekanizma işlevini kaybediyor. Böylece sürekli hareketsiz kalmaya bağlı olarak bacaklardaki kan akışı güçleşiyor ve varis oluşum riski de önemli ölçüde artıyor.

Varis oluşumuna yol açan tüm bu sebeplerin dışında bacak ya da karındaki toplardamarlarda içten tıkanıklık veya damar içi pıhtılaşma, tümör gibi dışarıdan baskı yapabilecek olan hastalıklar da tetikleyici rol oynayabilmektedir.

Varis Hastalığında Tedavisi

Uzmanlar, varis hastalığının tedavisinde hastaların üç farklı gruba ayrıldıklarını ifade ediyor. 

İlk grupta yer alan hastalarda herhangi bir tedavi uygulaması yapılmamaktadır. Birtakım alışkanlıkları sınırlandırmak, senelik kontroller ve bazı önlemler yeterli gelebiliyor.

İkinci grupta yer alan hastalarda ise tüm şartlarda problemli olan damara yönelik cerrahi ya da girişimsel metod uygulanarak müdahale yapılmaktadır.

Son olarak yüzde 70’lik dilimle üçüncüncü grupta yer alan varis hastalarında hangi tedavi yönteminin uygulanacağına doktor ve hasta; hastanın sahip olduğu yaşam koşulları, şikayetlerinin şiddetinin ne düzeyde olduğu ve sosyal yasam şartları göz önünde bulundurularak birlikte vermektedirler. 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button