Hanefilik Mezhebi Nedir ? Hanefilik Mezhebi Özellikleri İmamı Azam Ebu Hanefi

Hanefilik Mezhebi Nedir ? Hanefilik Mezhebi Özellikleri İmamı Azam Ebu Hanefi

Ebu Hanife tarafından oluşturulan Hanefilik, İmam-ı Azam önderliğinde yaygınlaştırılmış olup İslam dünyasının ekolü haline gelmiştir. Ebu Hanife olarak tanıdığımız büyük alim Hicretten sonraki 80. yüzyılda dönemin en gelişmiş şehri olan Kufe’de dünyaya geldiğini görmekteyiz. Hatta dönemin en büyük ilim merkezleri haline gelen Kufe, sahabelerin katkıları ile mümin yetiştirme konusunda zirveye dahi ulaşmıştı. Hanefilik mezhebinin yoğun olarak bulunduğu ülkelerden bahsedecek olursak; başta Türkiye olmak üzere Suriye, Irak, Türkmenistan, Pakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Afganistan, Çin, Kafkas ve Balkanların neredeyse tamamında İslam dini Hanefilik mezhebi üzerinden yürütülmektedir. Ebu Hanefi hakkında daha fazla bilgi verecek olursak;

Asıl ismi Numan olan Ebu Hanefi, Hicretten 80 yıl sonra dünyaya gelmiş olup 70 yaşında iken hicretin 150. yılında vefat etmiştir. Dönemi içerisindeki en güçlü ilim alimlerinden birisi olarak gösterilen Ebul Hanefi, yetiştirdiği öğrenciler sayesinde savunduğu görüşün İslam dünyasının en çok kabul edilen görüşleri arasında yer almasına olanak sağlamıştır. Sahabeler döneminde dünyaya gelmiş olmasından dolayı sahabeler ile görüştüğü rivayet edilen Hanifi’nin İslam coğrafyası içerisindeki etkinliğinin oldukça fazla olduğu dile getirilmektedir. Hanefilik mezhebinin tarih içerisindeki gelişimlerinden de bahsedecek olursak;

Hanefilik Mezhebinin Gelişimi

Kendisinden önce gelen ilim insanlarından aldığı dersler ile fıkıh alanına farklı bir bakış açısı getiren Ebu Hanefi, yeni talebeler yetiştirmek adına derslerde sistematik yapılar geliştirmiş olup güzel bir şekilde uygulamaya dökmüştür. Ebu Hanefi’den ders alan Ebu Yusuf, Züfer, Muhammed gibi alimler, Ebu Hanefi’nin görüşlerini kendisinden sonra gelen kişilere aktararak mezhebin görüşlerinin ortaya çıkmasına olanak sağlamışlardır. Bununla birlikte zincirleme olarak yetişen her talebe, Ebu Hanefi’nin görüşlerini tüm İslam coğrafyasına aktararak mezhebin büyümelerine olanak sağlamışlardır. İslam coğrafyası üzerinde 600 yıldan fazla hüküm süren Osmanlı Devletinin de mezhebinin Hanefilik olması, görüşün birçok ülke içerisinde varlık göstermesine olanak sağlamıştır. Sunni mezhebi ile Hanefi mezhebi arasında belirgin bir fark olmadığını, sadece ibatetler sırasında uyulması gereken kuralların birbirinden farklı olarak listelendiğini görebiliriz. Şu an Türkiye içerisindeki Müslümanların tamamının Hanefi olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button