Ana Sayfa / Dini Bilgiler / Fıtri Din Ne Demektir?

Fıtri Din Ne Demektir?

İnsanoğlunun yaradılışından itibaren sahip olduğu bazı temel özellikleri vardır. Varoluşundan gelen özelliklere ek olarak yaşayışıyla elde ettiği deneyimler ve çevrenin etkisiyle gerçek insan olma konumuna erişir. Bunun dışında doğuştan gelen fiziksel ve psikolojik bütün insani özelliklerin hepsine fıtrat denilmektedir. Bilim insanlarına göre, düşünme yeteneği başta olmak üzere birçok duygu insan fıtratının getirdiği bir özelliktir.
Fıtrat kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş olup “f-t-r” harflerinden türetilmiştir. “F-t-r” fiili Kur’an-ı Kerim’de sekiz yerde geçmektedir. Hepsinde de “yaratmak, yoktan var etmek” anlamına gelir. Fıtrat ise “yaratma, yaratma ve yaratılış biçimi, yaratılış hali, tıynet, tabiat ve huy” anlamındadır. Bu anlam genel bir anlamdır. Allah Teâlâ bütün varlıkları kendi türüne uyan fiziki ve ruhi özelliklerle yaratmıştır.
Her varlık kendi türüne uygun özelliklerle dünyaya gelir. Bu anlamıyla fıtrat, bütün özellikleriyle varlık türlerini içeren küllî(kapsamlı) yaratılış, demektir.

İnsanoğlunun fıtratın gelen bir özellik de inanmaktır. İnsanlar doğdukları andan itibaren acıkma, susama gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için bir içgüdüye sahip olduğu gibi bir şeylere inanma içgüdüsü de doğuştan gelir. Bin yıllardan beri insanlar inanmak için bir şeyler bulmuş ve inandıkları şeyi takip etmişlerdir. Doğal olarak bir dine inanma duygusu da insanoğlunun yaradılışında vardır. İnsanlık tarihinde inançsız bir toplum ya da topluluğa rastlanmaz. İnsanın sahip olduğu en yüce özellik olan düşünme yeteneği, insanların çevreyi analiz etmesine, derinlemesine araştırmasına neden olur. İnsan düşündükçe kendisini yaratan, her şeye sahip, doğayı bütün güzelliklerle donatan, istediğini istediği zaman vermeye gücü yeten bir varlığa her zaman inanmaya ihtiyaç duymuştur. Bu nedenle, her toplumun bir dini ya da inanç sistemi olmuştur. İnsanlık türünü devam ettirdiği sürece de insanlar inanmaya devam edecektir. Bu doğanın değişmez kanunudur.

Fıtrat ve İslâm
Allah Teâlâ, insanoğlunu mükemmel bir donanımla yaratmıştır. “İnsan ilahi sanattır” ifadesi de bazı din bilimcilerin kullandığı bir ifadedir. Allah Teâlâ, insanoğluna gönderdiği tüm ilahi dinlerde kuralları ve yasakları insanların yaradılışına uygun olarak düzenlemiştir. Allah Teâlâ hak din İslâm’ı insanlara uygun olarak vahiy etmiş olup insanların İslâm dinine uygun yaşaması doğuştan gelen özelliklerini taşımaktadır. Doğuştan itibaren her insan İslâm dini üzerine doğar. Her insan yaratılış itibariyle lekesiz, tertemiz, iman ve İslâm’a en müsait bir vaziyette dünyaya gelir. Hz. Peygamber (SAV), “Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar,” (Buhârî, cenâiz 92; Ebû Dâvut, sünne 17; Tirmizî, kader 5) buyurmuştur. Bu hadisteki ana düşünce, anne-babasının dini inancı ne olursa olsun doğan her çocuk, hak din olan İslâm üzere doğar. Çocuklar ergenlik çağına gelmeden önce öldüklerinde bu fıtrat üzere yani İslâm dinine bağlı olarak ölmüş olur.

İslâm dininde hayırlar ve haramlar insanların özelliklerine göre düzenlenmiştir. Örnek vererek açıklamak gerekirse, alkol İslâm dinine göre haramdır. Alkolün insan vücuduna verdiği anlık ve kalıcı zararlar sağlığı olumsuz etkilemektedir. Bir insan kendi arkasından konuşulmasını yani gıybet edilmesini istemez. İslâm dininde de haram olarak yasaklanan davranışlardan biridir. Temizlik imandandır atasözü de fıtrattan gelir. İnsanlar kendi bedeni başta olmak üzere çevresini de temiz tutmaya eğilimlidir. Hiç kimse pis olmaktan hoşlanmaz. Güvenilir biri olmak herkesin hoşuna giden bir duygudur. Bu nedenle yalan yerine doğruyu söylemek insana şahsi bir huzur verir.
İslâm dini, insan yaradılışına uygun olarak düzenlenmiş hak dindir. İnsanların dinin gerektirdiklerine uyması zor olmamakla birlikte bir sorumluluk olarak lanse edilebilir.

Bir önceki yazımız olan Peygamber Efendimizin Bir Günü Nasıl Geçerdi Ve Nasıl Yaşardı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Evde Ek İş İlanları