Duygusal Zeka Nedir

Duygusal Zeka Nedir

Duygusal zeka  seviyesi yüksek olan kişiler kişinin düşüncelerini ve duygularını daha hassas ve daha derinlemesine algılarlar ve böylece hem kendilerini hem karşılarındaki bireyleri ve grupları daha iyi tanırlar ve onları yönetme yetenekleri daha gelişmiştir.  Yüksek duygusal zekaya sahip olan insanlar diğer insanlar arasındaki ilişkileri sürdürmeyi ve zenginleştirmeyi becerirler.

 

 

Bu iş onlar için çok kolay olur yüksek duygusal zekaya sahip olan insanlar stresin kendilerini aşırı derecede etkilemesine izin vermezler, depresyona yatkın değildirler. Sürekli olarak çözüm arayışı içindedirler ve kolay çözüm bulurlar onlar için en stresli işlerde bile sakinlik söz konusudur. Bu noktada daha önemli bir noktaya de inmemiz gerekiyor insanların ne kadar yüksek Akademik eğitim alırlarsa alsınlar bu eğitimler sayesinde duygusal zekaları gelişmez. O bir potansiyel olarak vardır ve geliştirilebilir ama duygusal zeka zayıf ise akademik eğitimler ile bu zekanın geliştirilmesinin bir alakası yoktur Son zamanlarda yapılan araştırmalar bu sonuçları göstermektedir.

 

 

Bazı insanlar doğuştan yüksek IQ seviyelerine sahiptir ama buna karşılık düşük duygusal zeka derecelerine sahiptirler bazı insanlarda ise her iki zeka seviyesi de yüksektir. Bazılarında duygusal zeka çok yüksek iken zihinsel Zeka çok düşüktür insanlar arasındaki ilişkilerin ve birbirlerini anlama noktasında ortaya çıkan karmaşaların en büyük nedeni de algıda ki bu farklılıklar ve olayları yorumlamada ki derinlik farklılıklarıdır. Zihinsel zeka olan IQ ve sezgisel zeka olan EQ duygusal zeka birleştiği zaman kişiliği oluştururlar. Başka bir deyişle kişiliğin oluşmasında her iki zeka türünde etkisi çok önemlidir.

 

Duygusal zekanız yüksekse yeni becerileri çok kolay öğrenebilirsiniz ve uygulayıp geliştirebilirsiniz ama duygusal zeka yüksek değilse yeni şeyleri öğrenmek sizin için son derece zor olur. Örneğin çok yüksek duygusal zekası olan bir insan 60 yaşından sonra dahi yazılımı sıfırdan öğrenebilir. Bunu yapmak Onun için çok zor gelmez ama duygusal zekası düşük olan bir insan en verimli Çağ olan  20 yaşına kadar öğreneceğini öğrenir bundan sonrasında daha fazla bir gelişim göstermez. Nihayetinde duygusal zeka ancak bireyin hayat boyunca nasıl ilerlediği, başkalarıyla anlamlı ilişkiler geliştirdiği, kişilerarası becerileri ve anlayışı, kendi duygularını yönetebilme yetenekleri ve kişisel becerileri ile ölçülebilir.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button