religious information

Dua Nedir? Dualarınızın Kabul Olması İçin Neler Yapmalısınız?

Dua ibadetin ana kaynağı ve iliğidir. Allah katında Rabbül alemine acizliğini bilerek yakararak istemek kadar kıymetli bir durum söz konusu değildir. Allah kendinden bir şey istemeyene kızmakta ve gazap ile cezalandırmaktadır. Sıkıntı ve zor zamanlarda hemen dualarının kabul olunmasını isteyen kimseler bol ve ferah zamanlarında sıkça dua etmelidirler. Allah Teala Hayy ve Kerim isimlerine sahip sonsuz ikram sahibidir. Onun vermesi ile hiçbir şey eksilmez ve hiçbir istenen ona ağır gelmez. Dua kapısı açılan kişiye Allah’ın hikmet kapıları açılmıştır. Dua rahmetin kaynağı, müminin silahı ve dinin direği konumundadır. Nurun kaynağı ibadetin özüdür.

İBADETİN ÖZÜ

Duanın anlam olarak ifade ettiklerinden bahsedecek olursak sürekli olarak Allah’ı övme ve tazim ile birlikte Allah’tan istekte bulunma manasına gelir. Dua etmek aslında bir çeşit zikir ve ibadettir. Dua saygı ve zikirin bir araya geldiği bir ibadettir. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dua ibadetin özüdür buyurmuştur.

EN ÖNEMLİ İBADET

“De ki; duanız (kulluğunuz) olmasa Rabbim size ne diye değer versin.” (Furkân, 25/77) ayetinde belirtildiği üzere dua çok kıymetli ve insana değer katan bir ibadettir. Dua sadece Allah Teala’ya yapılır. Başka herhangi bir varlıktan istemek yanlıştır. Her şeyin kaynağı Allah Teala’dır o verir. Burada başka bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. Tasavvufta müritlerin şeyhlerden bir takım isteklerde bulunması bazı çevreler tarafından şirk olarak adlandırılmaktadır. Bu şahıslar istenilen şeyin direk şeyhten istenilmesi ile şirk ithamında bulunmaktadır. Fakat burada gerçek müritler şeyhlerinden bir istekte bulunurken şunu ifade etmektedirler. Şeyhin Allah katında yüksek bir mertebede olması ve Allah aşkı ile ibadetlere ve sünnetlere riayet etmesi nedeni ile duasının makbul olduğunu bilerek kısa sürede etkili kabule mazhar isteklerini şeyhlerine bildirerek Allah Teala’ya bu konuda dua etmesini istemektedirler. Böyle bir istekte sakınca yoktur. Yaratanın Allah Teala olduğunu bildiğiniz sürece vesilelere sarılmakta sakınca yoktur. Dünya sebepler alemidir. Doktora gittiğiniz zaman size ilaç verir ama tesiri Allah yaratır şifa yaratırsa şifa bulursunuz ama şifayı veren doktor değil Allah’tır. Vesile ise doktordur. Tasavvufta şeyhten istimtat isteme konusuna bu bağlamda bakılmalıdır.

Dua etmek çok önemli bir ibadettir ve silahtır. Avuçlarınızı açarak birçok şeye çok kısa sürede kavuşabilirsiniz. Dua etmek Allah Teala celle celaluhunun emri ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tavsiyesi ve ayrıca sünnetidir. Dua ederken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Çünkü Allah Teala’ya arz edilen duaları ederken bulunduğumuz hal oldukça önemlidir. Dua etmenin belli bir zamanı yeri yoktur. Fakat bazı yerlerde ve özel mekanlarda yapılan dualar kabule şayandır.

Dua ederken dikkat edilmesi gereken hususlar:

Dua ederken kendi istediğimiz yerine hayırlı olanı istemek yerinde olacaktır. 

Dua ederken samimiyet çok önemlidir yüzde 99 değil yüzde 100 inararak dua etmeliyiz.

Sadece zora düştüğümüzde değil her zaman sürekli olarak dua etmeliyiz en hayırlı ibadet az da olsa sürekli olandır.

Dua ederken sadece şahsımıza değil öncelikli olarak anne babamıza, devlet erkanına, Müslümanlara dua etmeli ve kapsayıcı olmalıyız.

Duaya başlarken ve sonunda salavat getirmek çok faziletlidir çünkü iki salavat arası dua reddolunmaz.

Duaya besmele ve hamd ile başlamak salavat ile devam etmek faydalıdır.

Toplu şekilde edilen dualar tavsiye edilmiştir.

İbadetlerden sonra yapılan dualar kabule daha yakındır. Hayırlı işlerden sonra veya işlerin içindeki dualar da kabule daha yakındır.

Odada haram bulunması duaya engeldir. Haram beslenmek duaların kabulüne engeldir. Dualarımızın kabul edilmesi ve Allah katında değer görmesi için Allah Teala’nın kurallarına ve Peygamberimizin sas. sünnetine uygun yaşamak oldukça yerinde olacaktır. En önemlisi 5 vakit namaz kılmaya oldukça önem vermek gerekmektedir.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button