Destek Eğitim Odası Yönetmeliği Ve Bilinmesi Gereken Maddeler

Okul ve kurumlarda, kişilerin birbirleriyle kaynaşmasını ve bütünleştirme yardımıyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan arkadaşlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitim ve öğretimlerine devam eden, aynı zamanda özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için hazırlanan, çocukların eğitim hizmetlerinden en üst seviyede yararlanmaları adına özel araç gereçler aracılığıyla eğitim materyallerinin sağlanması yardımıyla meydana getirilen eğitim ortamlarına destek eğitim odası adı verilir.

Özel eğitim ihtiyacı bulunan kişilerle özel yetenekli öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü okul ve kurumlarda destek eğitim odasının açılması zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu odalar, il ve ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun tavsiyeleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince açılır. Destek eğitim odalarının açılmasında yapılması gereken bazı işlemler vardır. Öncelikle il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından kaynaştırma aracılığı ile eğitim uygulaması çerçevesinde okul veya kuruma yerleşimi yapılan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için her tür ve kademedeki okul veya kurum çatısı altında destek eğitim odası açılır.

Bir Okul Kaç Tane Destek Eğitim Odası Açabilir?
Okul veya kurumlarda birden fazla eğitim destek odası açılabilir. Odaların açılma sürecindeki onayları, açılacak her bir destek eğitim odası için ayrı ayrı olacak şekilde bir kez alınması kararlaştırılmıştır. Özel eğitim ihtiyacı bulunan kişiler için eğitim destek odası açılacak olan okulun fiziki durumu, okuldaki öğrenci sayısı, yetenek alanları gibi kriterler dikkate alınarak ayrı destek eğitim odalarının açılması mümkün hale gelmiştir. Gerekli kriterlere uymayan okullar ve kurumlarda ile veya milli eğitim müdürlüklerinin onaylaması durumunda fen laboratuvarları, resim atölyeleri, müzik odaları gibi uygun alanlar destek eğitim odası olarak kullanılabilir.


Bu tür odalarda özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler ve özel yetenekli öğrenciler eğitim alabilir. Bu odalarda alınacak olan dersler kişiye özel olarak uygulanır. Bireyselleştirilmiş eğitim programı adı verilen sistemde verilen öneriler neticesinde rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ilgili komisyon tarafından belirlenir. Belirlenen kriterlerin öğretim yılı içinde revize edilmesi mümkündür. Özel eğitim ihtiyacı duyan öğrenciler için hazırlanan sistemde öğrencinin gözlem altında tutularak eğitimine uygun öğretmenin ilgilenmesi ve eğitimlerin okulun çalışma saatlerine uygun olarak, valinin onayı ile yapılması sağlanır.

Destek Eğitim Odasındaki Ders Süreleri
Özel eğitim ihtiyacı duyan öğrencinin alacağı eğitim haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde hazırlanır. Eğitimler kişiye özel olduğu için en fazla 3 öğrencinin birlikte olabileceği bir sistemde eğitim yapılabilir. Bu odalarda eğitim veren öğretmenler özel eğitim öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, alan öğretmenleri gibi farklı branşlara sahip olabilirler. Öğretmenler, destek eğitim odalarında eğitim verdiklerinde, ek olarak verdiği dersler ücreti dörtte bir oranında artırılarak ödenir.

Destek eğitim odalarında bulunması gereken bazı donatılar vardır. Bu donatılar arasında etkileşimli tahta, dizüstü bilgisayar, tablet PC, internet altyapısı, projeksiyon ve perdesi, bölünebilir ve yükseklik ayarlı metal ayaklı masalar, ses sistemi, vestiyer, bölmeli dolap, kapalı dolap, kolçaklı sandalye, laminatör ve poşeti, raflı açık dolaplar gibi donatıların yer alması gerekiyor.

Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin takip ettikleri programlar esas alınarak eğitim değerlendirmesi ve ihtiyaç duyduğu eğitimler yönünde öğrenci için gerekli olan destek eğitim hizmetlerinin türünün belirlenmesi söz konusudur. Eğitimin süresi, eğitimin sıklığı, eğitimin hangi öğretmenler tarafından nerede ve nasıl verileceği ile ilgili bilgiler bulunur. Destek eğitim odasında verilen program değiştirme ve kişiselleştirmeye yönelik zenginleştirme ve genişletme uygulamaları hayata geçirilir. Öğretimin değişkenlik göstermesine yönelik ölçme ve değerlendirme araçları sayesinde değerlendirmelerde bulunulur.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button