Açıklayıcı Anlatım Nedir ve Örnekleri

Açıklayıcı anlatım isminden de anlaşılacağı üzere bir konunun anlatılmasına bağlanmaktadır. Fıkra, eleştiri, deneme ve makale gibi öğretici durumlar gösteren bir anlatım biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.Açıklayıcı anlatım bir konu hakkında detaylı bilgi veren ve öğretmeye yönelik olarak sunulmakta olan yazılara denilmektedir. Burada kişi veya olguların yaşamış oldukları durumu veya bulunmuş oldukları durumları detaylı bir şekilde ele alarak anlatmasıdır. Burada asıl konu öğretme olduğu için yazar gösterişe yer vermemektir. Tamamen sade bir şekilde herkesin anlayacağı bir biçimde konular anlatılmaktadır.Kişiye bilgi vermek amacıyla kullanılmakta olan Açıklayıcı anlatım içerisinde örnekleme, biçimleme ve tanımlama gibi sözcükleri sık olarak kullanmaktadır.

Açıklayıcı anlatım yukarıdaki yazımızda da anlattığımız üzere bir konu hakkında detaylı ve sade bir şekilde yazılmış olan yazılara denilmektedir. Yazarlar bu konuya örneklemelerde bulunduklarında genellikle tanık gösterme, karşılaştırma gibi düşünce geliştirme yollarına sık olarak başvurmaktadırlar.Açıklayıcı anlatım türlerine genellikle ders kitapları veya ansiklopedi kitaplarında karşımıza çıkmaktadır. Paragraflarda karşımıza çıkan giriş gelişme ve sonuç ilkeleri de açıklayıcı anlatıma örnek olarak gösterilir. Paragrafı okuyan kişiye ilk önce giriş hakkında bilgi verilir. Daha sonrasında gelişme kısmında olayda yer almakta olan kişiler hakkında detaylı bililer ve yardımcı düşünceler kullanılır. En sonda okuyucuya yani son cümlesinde giriş ve gelişmenin varmış olduğu sonucu anlatmaktadır.

Teknik ve bilimin somutlaşmış hali olarak isimlendirebiliriz. Nasıl insanlık ortaya çıkarmış olduğu bir durumu araç ve gereçlere dönüştürmeyi ortaya koymuşsa o şekilde de kullanımları pratik bir hale getirmeyi amaçlamıştır. İnsanlık ise bilimi somutlaştırarak teknik hale getirmeyi başarabilmiş ve karanlık çağlardan kurtularak aydınlık çağlara adım atmayı başarmıştır. Bu paragrafta yer almakta olan giriş gelişme ve sonuç cümleleri paragraf olarak adlandırılmaktadır. Burada teknik ve bilimi ele alarak okura konu hakkında detaylı bir bilgi vermeyi amaçlamış bulunmaktayız. En son olarak teknik ve bilimin insanlık için doğurmuş olduğu yani sonuç olan bölümünü sizlere aktarmış bulunmaktayız.Bu şekilde açıklayıcı anlatım hakkında detaylı olarak sizlere yazıyı iletmiş bulunmaktayız.

 

Klasik paragraf olarak adlandırdığımız giriş, gelişme ve sonuçtan oluşan paragraflarda bu anlatım şekline sık sık başvurulur. Okuyucuya ilk olarak giriş cümlesinde konu hakkında bilgi verilir. Gelişme cümlelerinde yardımcı düşünceler kullanılır. Bir paragrafta ana düşünce genellikle son cümlelerde yani sonuç cümlesinde yer alır.

Teknik, bilimin somutlaşmış halidir diyebiliriz. Yani bilim araç – gereçlere dönüştüğü zaman teknik olur. İnsanlık, bilimin somutlaşıp teknik haline gelmesiyle karanlık çağlardan kurtulmuştur. Bu sayede insanlık kendisine daha fazla zaman ayırarak kültürel yönden gelişmeyi başarmıştır. Birbirlerini severek, barış içinde yaşamayı başarmışlardır.

Bu paragrafta ilk cümlede tanım cümlesini görüyoruz. Diğer cümlelerde örnek cümlesini, son cümlede ise sonuç cümlesini görüyoruz.

Konu: Teknik nedir ve insanlara faydası nelerdir?

Yardımcı düşünce: Teknik insanlara zaman kazandırarak kültürel açıdan gelişmesine yardımcı olmuştur.

Ana düşünce: Teknik insanların hayatlarını kolaylaştırarak birbirlerini sevmesini sağlamıştır.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button