2022-2023 Fitre Miktarı Ne kadar? Fitre Kime Verilir Ne Zaman

Topluluk olarak birlikte yaşamayı benimseyen insanlar birbirinin yardımına ve dayanışmaya ihtiyaç duyarlar. Çevresindeki zor durumda olan insanlara yardım eden kişi, gün gelip kendi başına da böyle bir olay geldiğinde yaptığı yardımların karşılığını fazlasıyla görecektir. Maddi ve manevi açıdan yardımlaşmak, ahlaki ve dini bir değerdir. İslam, bilindiği üzere hoşgörü ve yardımlaşma dinidir ve beş temel şartı arasında içinde yardımlaşmayı barındıran zekât vermek bulunur. İslam’ın temel şartlarını yerine getiren ve ibadetlerini düzenli olarak gerçekleştiren her Müslüman yardımlaşmaya da büyük önem verir. Yoksullara yardım etmek, aç olanı doyurmak, zor durumda kalana destek olmak büyük sevap olduğu gibi aynı zamanda sünnettir. Hz. Muhammed yardımlaşmanın önemini “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.” şeklinde buyurarak vurgulamıştır. Kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’de de yardımlaşmanın öneminden sıkça bahsedilmiştir.

Fitre yoksullara, düşkünlere, ihtiyaç sahiplerine ve zor durumda kalan kişilere verilen yardımlaşma sadakasıdır. Bir diğer adı da fıtır sadakası (sadaka-i fıtır) dır. Oruç tutmak, namaz kılmak gibi fitre de bir ibadet çeşididir. İnsan bedeninin zekâtı olarak kabul edildiğinden can sadakası olarak da anılmaktadır. Maddi durumu iyi olan her Müslüman fitre vermekle yükümlüdür. Fitre genellikle Ramazan ayı boyunca tutulan oruç bitiminde, Ramazan Bayramı’na girmeden önce verilir. Çoğunlukla arefe günüden bayram namazına kadar geçen süre içerisinde verilen fitre ile yoksullar ve düşkünlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, bayramı rahat geçirebilmesi amaçlanır. Yardım sağlanan, ihtiyaçları giderilen kişilerin hayır duaları fitre verenler için çok önemlidir. Kişiyi yüceltir, zor durumdakilerin halinden anlamasını, empati yeteneği kazanmasını sağlar.

Ailedeki kız ya da erkek çocuklara, torunlara, anne babaya, eşlere ve kafirlere fitre verilmez. Ancak kardeşe, kayınvalide ya da kayınpedere, geline ve damada fitre verilebilir. Amca, hala, teyze gibi ikinci derecen akrabalara fitre vermek de büyük sevaptır. En önemlisi de en çok ihtiyacı olanlara, yoksullara ve borçlulara fitre vermektir.


Fitre Ne Zaman Verilir

Diyanet İşleri Bakanlığı her yıl sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük minimum gıda ihtiyaçlarını göz önüne alarak o yıl için verilmesi gereken en düşük fitre miktarını belirler. Yapılan araştırmalar sonucunda 2022 yılının Ramazan ayı başlangıcından bir sonraki yılın Ramazan ayı başlangıcına kadar bu miktar TL olarak belirlenmiştir.

Kimler Fitre Vermekle Yükümlüdür?

Kişinin fitre vermekle yükümlü olması için öngörülen zenginlik koşulu zekât vermede öngörülen ile aynıdır. Farklı olan tek nokta, zekât nisabında sahip olunan malın üzerinden bir yıl geçmiş olması gerekirken, fitre de böyle bir şart aranmamasıdır.

Fitre vermekle yükümlü olmak için gereken şartlar şunlardır

  • Müslüman olmak.
  • Nisap miktarında mal varlığına sahip olmak: Nisap miktarı iki yüz dirhem gümüş ya bunun karşılığı olan para ya da herhangi bir mal varlığıdır. Ancak bazı mezheplere göre nisap miktarda mal varlığı gerekli değildir. Temel ihtiyaçlar dışında bayram zamanında yetecek kadar azığa sahip olmak fitre vermek için kafidir.
  • Ehliyet: Fitrenin mali yönünün ağır bastığını düşünen Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve diğer üç mezhebin imamlarına göre fitre vermekle yükümlü olmak için akıllı ve ergen olmak şart değildir. Bu kişilerin mallarından velilerinin fitre vermesi gerekir. Ancak fitrenin ibadet yönünün üstün olduğunu kabul eden Hanefilerden İmam Muhammed ve Züfer’e göre küçükler ve akıl hastaları fitre vermeleri gerekmez.
  • Velayet ve bakmakla yükümlülük: Bir kimsenin başka birinin vermesi gereken fitreden de sorumlu tutulması için, o kişinin velayetini bulundurması ya da kişiye bakmakla yükümlü olması gerekir.
  • Vakit: Hanefilere göre fite Ramazan Bayramının ilk gününde verilmelidir. Böylece yoksul ve ihtiyaç sahibi Müslümanlar bayramı daha mutlu geçireceklerdir.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button